Gedragscode vrijwilliger

hulpstudentclub vraagt alle vrijwilligers om akkoord te gaan met de gedragscode. Door te accorderen verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je in het contact met de student niet tegen de gedragscode in zult handelen. zo houden het leuk en gezellig voor iedereen.   

 

  1. Het vrijwilligerswerk vindt altijd plaats in en rond de ongeving van leiden, en onder begeleiding van een coördinator en projectleider.

 

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de student zich veilig en gerespecteerd voelen.

 

  1. De vrijwilliger respecteert de leefwijze van de student.

 

  1. De vrijwilliger richt zich op het positief stimuleren van het welzijn. Hij/zij mengt zich niet in privé́ zaken.

 

  1. De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met informatie van de student. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden tenzij dit noodzakelijk is of als de student daar nadrukkelijk toestemming voor het gegeven.

 

  1. De vrijwilligers maken gebruikt mijn de evaluatieformulieren om het traject te evaluatoren. Gevoelige informatie die geen relatie heeft met hulpstudentclub zal de vrijwilliger niet noteren.

 

  1. De vrijwilliger maakt alleen foto’s / filmpjes van de studenten met toestemming. Dit beeldmateriaal mag alleen gedeeld worden na toestemming van de student.

 

  1. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de student. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en de studenten tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 

  1. De vrijwilliger informeert bij complexe situaties altijd bij de projectleiding naar de beste manier van handelen.